Informační workshop Partnerství veřejného a soukromého sektoru v Horizontu 2020

24.5.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá ve svých prostorách ve středu 24. května 2017 workshop k programům Partnerství veřejného a soukromého sektoru v Horizontu 2020.

Akce bude informovat o poznatcích z analýzy výsledků výzev v programech PPP Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, SPIRE a Photonics v letech 2014-2016, které ukazují, že v konsorciích financovaných projektů hrají zásadní roli přední členové průmyslových asociací resp. evropských technologických platforem, které jsou partnerem Evropské komise v implementaci těchto programů. Přestože navrhované projekty s českou účastí se snaží pravidelně získávat takové partnery do projektových konsorcií, zatím většinou na financování nedosahují.

Akce chce proto upozornit na nejdůležitější hráče v těchto programech a diskutovat o cestách, jak se k těmto nejlepším partnerům lépe propracovat, a podporovat aktivní české subjekty ve snaze o zapojení do odborné činnosti v asociacích a platformách a informovat o prvních pokusech v tomto směru. Zmíní se rovněž o tématech připravovaných do výzev PPP programů v letech 2018-2020 i o přípravných diskusích o jejich prioritách v období příštího rámcového programu.

Program a registrace na http://www.h2020.cz