Informační den pro společenské výzvy 5 programu Horizont 2020

14.9.2016

Brusel, Belgie

Dne 14. září 2016 pořádá Evropská Komise Informační den prioritní oblasti SC5 (Boj proti změně klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny) na téma výzev pro rok 2017, které budou spuštěny na podzim 2016: výzva "Greening the Economy", výzva v rámci oběhového hospodářství "Industry 2020 in the Circular Economy" a další výzvy spojené s tématy "Smart and Sustainable Cities", "Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains" a "Blue Growth – Demonstrating an Ocean of Opportunities".

Registrace bude otevřena do konce června. Více informací naleznete zde