Informační den ke Smart Cities & Communities

6.11.2015

Brusel, Belgie

Instituce Evropské komise odpovědné za program Horizont 2020 v oblasti energetického výzkumu - Generální ředitelství pro energetiku (ENER), mobilitu a dopravu (MOVE), komunikační sítě, obsah a technologie (CNECT) a výzkum a inovace (RTD), jakož i Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) – zorganizují informační den pro potenciální zájemce o předkládání návrhů projektů k tématu Smart Cities & Communities.

Prezentace se bude detailně věnovat části nového pracovního programu 2016/2017 týkající se Smart Cities & Communities, postupu při podávání žádosti i konkrétním informacím k jednotlivým výzvám. Účastníci budou mít během akce množství příležitostí pro navazování pracovních kontaktů. Detailnější informace budou uveřejněny brzy.

Registrace budou zpřístupněny během září 2015. Více informací ZDE.