Informační den k vyhlášené 2. výzvě programu INTER EUREKA

5.4.2017

Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na informační den k vyhlášené 2. výzvě programu INTER EUREKA, která má uzávěrku 5. dubna 2017.

Akce je určena zejména pro malé a střední podniky, které se zabývají vědecko-výzkumnými aktivitami a mají zájem o mezinárodní spolupráci. V rámci akce se dozvíte podmínky podávání projektů a budete mít možnost individuální konzultace svých projektových záměrů.

Detailnější informace o národní výzvě naleznete na stránce MŠMT zde.

Program semináře naleznete zde.