Informační den EUREKA

6.9.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. pořádá informační seminář k právě vyhlášené 3. výzvě INTER-EUREKA, jejíž uzávěrka bude 9. 10. 2017.  

Akce je určena zejména pro malé a střední podniky, které se zabývají vědecko-výzkumnými aktivitami a mají zájem o mezinárodní spolupráci.

V rámci akce se bude možné dozvědět podmínky podávání projektů a individuálně konzultovat projektové záměry.

Kromě národní výzvy budou uvedeny také plánované bilaterální výzvy programu EUREKA mezi Českou republikou a Španělskem a ČR a Německem.

Detailnější informace o vyhlášené výzvě naleznete zde.

Program akce zde. Registrace zde.