Informační den COST

16.2.2018

Technologické centrum AV ČR, Praha

Informační den COST se zaměřením na roli COST v evropském výzkumném prostoru a jeho vazeb na ostatní evropské programy. Zároveň proběhnou prezentace přímých účastníků akcí a zazní informace o účasti českých vědců v jednotlivých aktivitách COST, podmínkách vstupu do akcí a informace o národním programu INTER -COST.