How to best attract talented researchers?

24.1.2017

Brno

Regionální konferenci zaměřenou na lidské zdroje ve vědě a výzkumu, How to best attract talented researchers?, organizuje Evropská komise (EK) společně s MŠMT a Slovenským ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu 24. ledna 2017 v Brně.

Program bude věnovaný praktické implementaci politiky lidských zdrojů výzkumných institucí (Charter and Code, HRS4R, čl. 32 grantové dohody H2020, podrobnosti níže) v ČR a na Slovensku. Téma úzce souvisí s mobilitou výzkumníků podporovanou rámcovým programem pro VaVaI Horizont 2020.

Program akce je ke stažení nalevo.

Více informací včetně možnosti registrace naleznete ZDE.