Greenhouse gas emissions in energy-intensive industries

24.11.2014

Brusel

Konference “Greenhouse gas emissions in energy-intensive industries“ přivede dohromady experty z průmyslového i akademického sektoru zapojené do kvantifikace emisí skleníkových plynů (GHG) v průmyslu. Na konferenci budou diskutovány a prezentovány výsledky CEN standardizace GHG emisí v pěti energeticky intenzivních průmyslových odvětvích výroby – železa a oceli, cementu, hliníku, vápna a feroslitiny – v kontextu politik EU v oblasti průmyslu a klimatických změn.

Tento vývoj metodologie hodnocení přímých a nepřímých dopadů GHG emisí z energeticky náročných odvětví by měl mít mezinárodní dopad. Měl by podnítit stakeholdery k účasti na řešení klimatických výzev. Bere v potaz existující legislativu jako je ETS Monitoring and Reporting Relugulation.

Konference poskytne informace o standardizačních procesech a standardizaci na mezinárodní úrovni (ISO) aj.

Více info ZDE.