Green Technology Solutions for the Building Sector

24.11.2017

Vídeň, Rakousko

Jihomoravské inovační centrum (JIC) společně s partnery z Bratislavy a Vídně pořádá networkingovou akci zaměřenou na zelené technologie a jejich využití v budovách.

Účastníci budou mít možnost navázat spolupráci s firmami a výzkumníky z regionu střední Evropy, případně se zapojit do společných projektů. Během 2 minutových speed dating bloků se budou moci potkat a představit svůj business téměř všem zúčastněným.

Na akci budou přítomni i experti na grantové poradenství programů Horizont 2020 a Eureka/Eurostars.

Účast na akci je zdarma, kapacita je však omezena a zúčastnit se může pouze jedna osoba za firmu/organizaci.

Více o akci a registraci naleznete na https://greentech.b2match.io/.