FOR ARCH 2017

19.9.2017 - 23.9.2017

Praha

Ve dnech 19. až 23. září se na ploše areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. 

Letošní ročník veletrhu se zaměří na svůj nový obor zabývající se aktuálními trendy a technologiemi v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostními službami a v neposlední řadě také stále aktuálnějšími informačními technologiemi a kybernetickou ochranou.

Novinkou je pak spojení veletrhů FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA do jednoho celku, který všechna dosavadní témata zastřeší pod jedním jménem.

Součástí veletrhu bude dvoudenní TECHNOLOGICKÉ FÓRUM. Bude se jednat o neformální setkání odborníků se zástupci státní správy a samosprávy, které si klade za cíl napomoci obcím využít moderní technologie k úsporám, rozvoji a efektivní údržbě, a zprostředkovat kontakty s techniky, projektanty a architekty. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí budou nejprve představeny dotační programy pro nadcházející roky a následně na tyto informace navážou přední výrobci z oboru stavebnictví, využití vody, elektrotechniky, zabezpečení a vytápění, kteří investorům v krátkých intervalech představí nejnovější technologie a produkty a jejich možné využití.

Více o veletrhu naleznete na oficiálních stránkách akce.