Financial instruments under the European Structural and Investment Funds (ESIF) in 2014-2020

29.11.2017 - 1.12.2017

Brusel, Belgie

Finanční nástroje jsou často diskutovaným tématem, kterému se věnuje stále rostoucí skupina odborníků, kteří založili a nyní spravují finanční nástroje na podporu investic do různých odvětví, včetně malých a středních podniků, energetické účinnosti, rozvoje měst a výzkumu a vývoje.

FI Campus je třídenní akce pro všechny zainteresované strany z oblasti finančních nástrojů. Pořádá ji Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) a nabídne komplexní program včetně informačních setkání a interaktivních workshopů, které budou zahrnovat:

  • Regulační pokyny ES pro finanční nástroje Evropského strukturálního a investičního fondu (ESIF), které předložili odborníci Komise,
  • Případové studie o zkušenostech s prováděním finančních nástrojů ESIF na období 2014-2020 v různých členských státech a regionech pro řadu tematických cílů předložených řídícími orgány a dalšími zúčastněnými stranami,
  • Tržní praxe, např. kapitálové vstupy nebo vývoj projektů.