ESOF (EuroScience Open Forum)

9.7.2018 - 14.7.2018

Toulouse, Francie

Největší interdisciplinární vědecké setkání v Evropě věnované vědeckému výzkumu a inovacím nabízí jedinečný rámec pro interakci a debatu pro vědce, inovátory, tvůrce politik, podnikatele a širokou veřejnost.

Podrobný program si můžete přečíst na stránkách akce.