Energetický management pro veřejnou správu

30.1.2018

Praha

Již po deváté připravuje společnost B.I.D. services konferenci Energetický management pro veřejnou správu (EMVS), která i tentokrát reaguje na aktuální otázky v oblasti řízení energií ve městech, obcích i dalších organizacích veřejné správy. Program akce se momentálně připravuje, základní témata konference jsou však známá již dnes:

  • energetický management – přínosy, zkušenosti s jeho zaváděním
  • získávání a zpracování dat o spotřebě energie
  • energetika budov, EPC
  • financování energeticky úsporných projektů
  • obnovitelné zdroje

Oficiální stránka akce: http://www.bids.cz/cz/konference/Energeticky_management_pro_verejnou_spravu_/397