Energetické úspory

10.4.2018

Praha 1, Evropský dům, Jungmannova 24

Seminář se zaměřením na energetické úspory a jejich spolufinancování prostřednictvím evropských a národních dotací. Akce je organizována sítí Eurocenter ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Státním fondem Životního prostředí, Státním fondem rozvoje bydlení a Centrem pro regionální rozvoj.

Obsahem semináře jsou evropské dotační příležitosti v Integrovaném regionálním operačním programu, v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Životní prostředí. V druhé části semináře budou představeny národní programy Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám, Dešťovka a Panel 2013+.