Decentralizovaný energetický systém - mýty a fakta workshop RGI

21.4.2015

Belgie, Brusel

Decentralizovaný energetický systém - mýty a fakta workshop RGI

Iniciativa RGI (Renewables Grid Initiative) a projekt Community Power pořádají workshop "Decentralizovaný systém elektrické energie - mýty a fakta" věnovaný objasnění mýtů a nejasností v současném energetickém systému, zejména v oblasti vlastnické struktury a vztahu výrobce - spotřebitel.

Současný energetický systém prochází podstatnými změnami. Obnovitelné zdroje hrají stále větší roli v celé Evropě a přicházejí s jinou vlastnickou strukturou: velké firmy narážejí na neočekávanou konkurenci občanských družstev a soukromých osob a z malých firem se stále více stávají z původních pouhých spotřebitelů profesionálové - v jedné osobě jsou výrobci a spotřebitelé elektřiny. Tento systém "decentralizace" výroby elektřiny má mnoho důsledků, ať už se jedná o plánování rozvodných sítí a provoz, mocenské struktury nebo vlastnictví. Vzniká mnoho nejasností a mýtů.

To je důvodem konání jednodenního workshopu na aktuálních diskusní témata v oblasti energetiky, kde budou projednávány i takové otázky jako:

  • status quo decentralizace v Evropě
  • důsledky více decentralizované výroby pro přenosové a distribuční sítě
  • příležitosti pro občanská družstva utvářet budoucí energetický systém
  • vliv právního rámce a investičních rozhodnutí.

Registrovat se můžete ZDE.