Central Europe towards Sustainable Building Prague 2016

Central Europe towards Sustainable Building Prague 2016

Jménem Českého vysokého učení technického v Praze a České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov Vás zveme na 4. ročník konference Central Europe towards Sustainable Building (CESB16). Akce je pořádána pod záštitou mezinárodních pořadatelů CIB, iiSBE, UNEP-SBCI and FIDIC a představuje jednu z řady konferencí v rámci Sustainable Built Environment regional conference series, které budou zakončeny celosvětovou konferencí World Sustainable Built Environment Conference SBE17 v Hong Kongu.

Klíčová témata

  • Udržitelná renovace existující zástavby
  • Regenerace průmyslového dědictví
  • Udržitelný rozvoj měst
  • Design procesy ve stavebnictví
  • Materiály a technologie pro udržitelnou výstavbu
  • Nástroje rozhodování a metody posuzování
  • Vzdělávání a výzkum

Zaslání abstraktu

Abstrakt v rozsahu 150-250 slov v angličtině musí být odeslán pouze elektronicky přes následující link https://www.conftool.com/cesb16 do 15. srpna 2015. Všechny zaslané příspěvky, které budou schváleny vědeckým výborem a zařazeny na program konference, budou publikovány v tištěné příručce aktivit konference. Všechny publikované příspěvky, včetně příspěvků v rámci předchozích CESB, budou dohledatelné v rejstříku Scopus a Web of Science.

Více informací a registrace  zde.

22.6.2016 - 24.6.2016

Praha
Thákurova 7, Praha