Alternativní zdroje energie 2016

21.6.2016 - 22.6.2016

Kroměříž

Československá společnost pro sluneční energii ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádá ve dnech 21. až 22. června 2016 konferenci Alternativní zdroje energie 2016.

Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací systémů s obnovitelnými zdroji energie pro zásobování budov především ve vazbě na nové legislativní výzvy.

  • Energeticky efektivní budovy
  • Solární vytápění a chlazení
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Využití biomasy v budovách
  • Nízkoenergetické chlazení
  • Akumulace energie (teplo, chlad)
  • Energetické systémy pro šetrné budovy
  • Úspory v provozu

Více informací, vč. možnosti zaregistrovat se najdete na stránkách konference