9. workshop Znalostní platformy „Kooperace vysokých škol“

28.3.2017

Wels, Rakousko

Pod záštitou Evropského regionu Dunaj Vltava se uskuteční již 9. Workshop Znalostní platformy „Kooperace vysokých škol“. Workshop proběhne v úterý 28. března na Odborné vysoké škole Horní Rakousko, Fakultě techniky a aplikovaných přírodních věd, v rakouském Welsu.

Jihočeská univerzita je členem znalostní platformy Kooperace vysokých škol prostřednictvím Kanceláře transferu technologií (KTT). Její vedoucí, Růžena Štemberková, bude na konferenci společně s Charlotou Doubkovou z kanceláře technologického transferu Univerzity Passau prezentovat společný projekt, v rámci kterého vzniká první přeshraniční kancelář transferu technologií. Projekt je financovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014 – 2020.