8. mezinárodní vědecká konference na téma Energetické a klimatické změny

7.10.2015 - 9.10.2015

Atény, Řecko
Univerzita NKUA Athény (budova Kostis Palamas)

8. mezinárodní vědecká konference na téma Energetické a klimatické změny

Letošní konference je zaměřená na hledání cest a zavádění nástrojů pro snižování emisí, především v souvislosti s nadcházející událostí COP21 v Paříži.

Konference má tři hlavní části. První část je věnovaná politickému dialogu, druhá vědeckým prezentacím a třetí část je pojatá jako "Brokerage session”. Poslední část by měla umožnit vzájemný dialog vědců, zákonodárců a investorů především v kontextu naplňování programu Horizont 2020.

Hlavními tématy, ke kterým je možno podávat abstrakty jsou:

  • Energetická politika
  • Obnovitelné zdroje
  • Energetická efektivita a ochrana přírody
  • Fosilní paliva

Termín pro zaslání abstraktů: 31. červenec 2015

Termín vyhlášení vybraných abstraktů: 28. srpen 2015

Termín pro dodání příspěvků: 25. září 2015

Detailnější informace o konferenci a přijímání prezentací naleznete zde.