10. výroční konference EERA

26.6.2018 - 27.6.2018

Brusel, Belgie

Evropská aliance pro výzkum energetiky (European Energy Research Alliance, EERA) oslaví desáté výročí událostí na vysoké úrovni zaměřenou na klíčové faktory pro budoucnost energetického společenství v Evropě a zdůrazní přínos EERA jako klíčového pilíře Strategické energetické technologie EU (SET).

Jak by se měla koordinovat energetická výzkumná komunita, vlády, průmysl a další zúčastněné strany, aby přispěly k realizaci SET plánů? Jak mohou být prováděcí plány začleněny do přechodu z H2020 na další rámcový program EU pro výzkum a inovace? Jaké jsou megatrendy v oblasti energetického přechodu a jak mohou různé technologie a obory dohromady přispět k utváření udržitelné energetické budoucnosti?

Připojte se k členům EERA a zástupcům orgánů EU, členských států, výzkumu, průmyslu a dalších zúčastněných stran, abyste diskutovali o těchto tématech.

Další informace o události a registrace.