Pro firmy

Pro firmy - malé, střední i velké podniky

Realizujte své strategické výzkumné aktivity za finance z EU

Informujeme o možnostech zapojení do projektů. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil, vyhledáme zahraniční partnery. Získáte know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru. Získáte finance pro Vaše inovační aktivity.

  • Získáte ucelenou strategii pro zapojení Vaší firmy do mezinárodních výzkumných projektů podpořených z veřejných zdrojů. Zpracujeme Vám kompletní audit dotačních příležitostí.
  • Přetavíme Váš inovační nápad do konkrétní projektové žádosti do evropského programu Horizont 2020 aj. Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou žádost.
  • Umožníme Vám aktivně prosazovat Vaše vlastní zájmy a výzkumné priority v rámci výzkumných a inovačních politik a priorit EU. Zprostředkujeme účast experta z Vaší firmy na jednáních programových výborů a odborných skupin na úrovni EU.
  • Prostřednictvím online marketingu posílíme mezinárodní profil aktivit Vaší firmy vhodných pro zapojení do mezinárodních konsorcií.
  • Monitorujeme pro Vás dění v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV) na úrovni EU (aktuální dění v evropských politikách, legislativní vývoj, informace z oblasti evropských dotačních programů).
  • Efektivně propojujeme firmy s výzkumnými infrastrukturami, vysokými školami podpořenými z programu OP VaVpI (lidské zdroje + výzkumná infrastruktura).
  • Nabízíme příležitosti dalšího rozvoje lidských zdrojů se zaměřením na podporu inovací a spolupráci s veřejným sektorem, informujeme o možnostech stáží a mezinárodních mobilit.