Dotační příležitosti

Jste firma, město nebo státní správa, chcete inovovat svoje služby či výrobky, ale chybí vám finance, kapacity či potřebné znalosti?

Můžete vypracovat a podat žádost o výzkumný grant, který vám z větší části zaplatí náklady výzkum a vývoj daného produktu/služby.

Konkrétní příklady:

Národní krátkodobé dotace (Inovační vouchery):

 • Příspěvek na objednání služby u výzkumné organizace
 • Příspěvek v jednotkách statisíců Kč
 • Doba trvání v jednotkách měsíců
 • Analýzy, měření, optimalizace apod.
 • Výsledky ve vlastnictví objednatele
 • Výzvy vypisují jednotlivé kraje, mimopražské provozovny/společnost mohou žádat i v programu OP PIK

Národní střednědobé dotace (Dotační programy):

 • Příspěvek na výzkum a vývoj nového či vylepšeného produktu/služby/technologie
 • Organizace buď sama nebo ve spolupráci s jinou organizací (např. VŠ) – vyšší dotace
 • Výstupem jsou prototypy, funkční vzorky, ověřené, užitné vzory, patenty aj.
 • Vlastnictví výsledků projektu se dělí mezi jednotlivé partnery v projektu po vzájemné dohodě a jsou ošetřeny smlouvou
 • Výzvy jsou vypisovány např. Technologickou agenturou ČR, OP PIK, jednotlivými ministerstvy

Mezinárodní dotace

 • Převážně střednědobé dotace (3-5let)
 • Dovyvinutí/přizpůsobení vašeho produktu pro mezinárodní využití
 • Často pro služby/produkty, které jsou blízko k uvedení na trh – podpora uvedení na mezinárodní trh
 • Nutná spolupráce se zahraničním partnerem/partnery, spolupráce s výzkumnými organizacemi
 • Vlastnictví výsledků se dělí mezi jednotlivé partnery v projektu po vzájemné dohodě a jsou ošetřeny smlouvou
 • Multilaterální projekty – vypisovány zahraničním poskytovateli (výzkumné programy Evropské komise a evropských fondů)
 • Bilaterální projekty – vypisovány v rámci jednotlivých zemí (Technologická agentura ČR, MŠMT aj.)

V případě zájmu o další informace nebo případnou spolupráci kontaktujte:

Mgr. <strong>Daniela Stolařová</strong>

Mgr. Daniela Stolařová

Koordinátor mezisektorové spolupráce (národní dotace)
+420 770 155 943
Daniela zastává pozici koordinátora národní dotační spolupráce. Může poskytnout informace a expertízu o národních dotačních příležitostech pro firmy i výzkumné instituce a můžete se na ni obrátit, pokud máte zájem o spolupráci s UCEEB v tomto sektoru. Dále spravuje webové stránky EEB.CZ.
<strong>Karolina Tomešová</strong> MSc.

Karolina Tomešová MSc.

Koordinátor mezinárodní spolupráce
+420 775 402 676
Karolina zastává roli koordinátora mezinárodní spolupráce. Může poskytnout informace a expertízu o mezinárodních dotačních příležitostech a můžete se na ni obrátit, pokud máte zájem o spolupráci s UCEEB v tomto sektoru. Dále vede databázi potenciálních partnerů do mezinárodních projektů a organizuje zahraniční stáže a workshopy se zahraniční účastí.