Zakončení projektu Inform EEB-CZ

Zakončení projektu Inform EEB-CZ
31.5.2022

ČVUT UCEEB a jeho projektové oddělení byli od roku 2019 řešiteli projektu „Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby“ (Inform-EEB CZ) financovaného z programu Inter-Excellence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu bylo v dlouhodobé perspektivně zvýšit počet a kvalitu projektových žádostí do mezinárodních výzev prostřednictvím zvýšení kvality podpůrné infastruktury, prohloubením vztahů se zahraničními výzkumnými institucemi, posílením mezisektorové spolupráce a zvýšením povědomí o mezinárodních projektových výzvách. Hlavními aktivitami v projektu byly zahraniční stáže řešitelského týmu, navazování nových kontaktů a pořádání workshopů zahraničních výzkumných institucí na ČVUT UCEEB. Pandemie COVID-19 a s sní spojené omezení cestování plnění aktivit v projektu značně zkomplikovala. Projekt se více zaměřil na zlepšování procesů a systémové podpory vědců při přípravě projektů a mezisektorové spolupráci, i přesto však splnil všechny předem plánované aktivity a výsledky. Poslední dvě akce plánované v projektu proběhly dne 24. 5. 2022 na  ČVUT UCEEB v Buštěhradě.
V dopoledních hodinách proběhl workshop H2020 vs Horizont Evropa, kdy zástupkyně technologického centra AV ČR Lenka Chvojková a Aneta Kašlíková představily rozdíly mezi pravidly a přihláškami do již dobíhajícího programu Horizont 2020 a v roce 2021 zahájeného Horizontu Evropa. Na své kolegyně následně navázala Veronika Korittová (národní kontaktní bod pro Klastr 5 v Horizontu Evropa), která představila nadcházející výzvy v rámci programu Horizont Evropa zaměřené na energeticky efektivní výstavbu a energetiku.
Odpoledne pak proběhl závěrečný seminář projektu Inform EEB-CZ.  Členky řešitelského týmu v něm shrnuly poznatky získané během řešení projektu a to v oblasti mezinárodní spolupráce – podpora vědců pří přípravě a řízení projektů, mezisektorové spolupráce – spolupráce s průmyslem, využívání výsledků a mobilit zaměstnanců – výjezdy zaměstnanců do zahraničí a naopak pobyty zahraničních pracovníků na ČVUT UCEEB. Následovala bohatá diskuze o podpoře vědců při přípravě a vedení projektů, jak na ČVUT UCEEB tak na pracovištích přítomných účastníků.

V průběhu projektu bylo na ČVUT UCEEB podáno 39 projektů do výzev programu Horizont 2020 potažmo Horizont Evropa oproti 24 návrhům v předchozích letech 2016 – 2019. Zároveň narostla i úspěšnost získání projektů – z 8 % před začátkem projektu na 10 %. ČVUT UCEEB tak nyní řeší 4 projekty Horizont 2020, 1 Horizont Evropa a 1 projekt v rámci Horizont Evropa je ve fázi přípravy Grantové dohody. Můžeme tak říci, že projekt Inform EEB-CZ dosahuje svého cíle a již nyní je vidět nárůst žádostí, ale i jejich úspěšnosti v oblasti energeticky efektivní výstavby a souvisejících oborech.

Řešitelský děkuje všem spolupracovníkům a účastníkům a partnerům za spolupráci na řešení projektu a podporu při dosazování jeho výsledků.