Výzva OP PIK Služby infrastruktury

Výzva OP PIK Služby infrastruktury
25.3.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje další z výzev OP PIK - Služby infrastruktury VII. Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporovanými aktivitami jsou:

a) Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky (dále jen „MSP“).
Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních
expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším
inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb
v těchto oblastech:

 • strategické řízení a management inovací;
 • strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
 • ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
 • navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
 • komercializace výsledků výzkumu;
 • přístupu ke kapitálu;
 • validace podnikatelského modelu;
 • rozvoj řízení procesů ve firmě;
 •  vedení zaměstnanců;
 • obchodní a marketingové strategie;
 • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.

b) Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již
vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.

c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
společné využívání technologií. Jedná se o aktivity rozšíření již existující inovační infrastruktury
(VTP/PI), avšak případné stavební práce nesmí zasahovat/změnit, ohrozit závazný ukazatel a
cílové aktivity původního projektu.

d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek
vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Žádosti je možné podávat do 30. 8. 2020 do 12:00.

Více informací o výzvě včetně Zadávací dokumentace a příslušných formulářů najdete na webu MPO.