Výzva OP PIK Partnerství znalostního transferu VI

Výzva OP PIK Partnerství znalostního transferu VI
15.4.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurencechopnost.Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „Znalostní organizace“) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále jen „Asistent znalostního transferu“) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
a) zlepšení výrobních procesů,
b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Více informací o výzvě na stránkách ministerstva.