Vyhlášení výzvy HEAT pro malé projekty a změna v podmínkách

Vyhlášení výzvy HEAT pro malé projekty a změna v podmínkách
21.5.2021

24. května bude spuštěn příjem žádostí v rámci prvních výzev z programu HEAT. Pozitivní zprávou pro potenciální žadatele je, že byla zrušena podmínka ukončení příjmu žádostí na podporu menších projektů po naplnění dvojnásobku alokace. Veškeré žádosti předložené po naplnění původní alokace budou zařazeny do zásobníku.

Hlavním cílem výzvy je podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Výzva je určena pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur. Příjem žádostí bude probíhat od 24. května 2021 do 14. ledna 2022, více informací o výzvě naleznete na stránkách SFŽP.