Videokonference Šance pro budovy s premiérem ČR a ekonomickými ministry

Videokonference Šance pro budovy s premiérem ČR a ekonomickými ministry
24.4.2020

Alianci Šance pro budovy (ŠPB) se v pátek 17.4. podařilo zajistit videocall s premiérem Babišem a ekonomickými ministry k prosazení a podpoře kvalitních renovací a výstavby šetrných, energeticky úsporných budov jako nástroje pro ekonomické oživení.

Na půlhodinovém callu byli kromě premiéra Babiše také vicepremiér a ministr průmyslu Havlíček, ministr životního prostředí Brabec s náměstkem Křížem a MMR zastupoval náměstek Semorád, k němuž se později připojila ministryně Dostálová. Ministerstvo financí zastupoval náměstek Kouba. Jednání bylo vyvoláno tímto komentářem ŠPB a dopisem se stejným obsahem. 

Výstupy:

  • Premiér Babiš vidí stavebnictví hned po zdravotnictví jako nejdůležitější obor, do kterého bude potřeba investovat a vykrýt propad například z automobilového průmyslu. Primární uvažování na úrovni velkých projektů se podařilo přesměrovat i ke vnímání důležitosti a příslibu zajištění programového financování desítek tisíců menších staveb a renovací budov a k potřebě stabilního a předvídatelného prostředí jak pro byznys, tak pro vlastníky budov, tedy investory.
  • Pozici Šance pro budovy podporoval nejvýrazněji ministr Brabec, kterému premiér explicitně vyjádřil příslib navýšení rozpočtu pro Novou zelenou úsporám v roce 2021 tak, aby byly pokryty všechny žádosti rostoucího programu.
  • ČMZRB v brzké době dokončí záruční schéma pro renovační úvěry na doplnění dotace z Nové zelené úsporám.
  • Ministr Havlíček slíbil, že hned jak opadne potřeba řešit akutní finanční pomoc podnikatelům, spustí komunikační kampaň pro úspory energie.
  • Proti požadavku nevyvádět peníze z EU fondů na úspory energie tak, aby nebyla mezera mezi stávajícími a novými programy, nikdo nic nenamítal.

V rámci možností krátké videokonference se povedlo otevřít téma šetrných, energeticky efektivních budov na vládní úrovni. Věříme, že se to následně promítne do dalšího jednání na úrovni náměstků a ministerských platforem, kde ŠPB řeší praktické detaily podpory našeho byznysu. 

Původní čánek naleznete na webu CZGBC.