Veřejná konzultace “Low-Carbon Industrial Technologies Prospect Report”

Veřejná konzultace “Low-Carbon Industrial Technologies Prospect Report”
2.9.2021

Zapojte se do veřejné konzultace s názvem Stakeholders consultation on Low-Carbon Industrial Technologies Prospect Report, jejíž cílem je podpořit implementaci strategie Evropské komise New Industrial Strategy.

Dekarbonizace energeticky náročných průmyslových odvětví je jedním z klíčových nástrojů k dosažení dvou zásadních cílů Evropské unie: snížení emisí o 55 % do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Na této cestě však Evropa čelí několika problémům. Mnoho průlomových nízkouhlíkových technologií není dostatečně rozvinuto a zavedeno, existující technologie se nedaří rozšířit mezi odvětví a regiony.

Právě New Industrial Strategy, respektive její dílčí plány (tzv. Industrial Technology Roadmaps) mají sehrát zásadní úlohu při řešení těchto překážek. Do 30. září je otevřena veřejná konzultace, v níž můžete poskytnout zpětnou vazbu a pomoci tak lépe popsat hlavní překážky vývoje a zavádění průlomových technologií. Stačí vyplnit krátký dotazník, který bude jedním z klíčových vstupů pro implementaci New Industrial Strategy.

Více informací k veřejné diskuzi naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR