UCEEB nabízí spolupráci malým a středním podnikům v rámci programu Inovačních voucherů

UCEEB nabízí spolupráci malým a středním podnikům v rámci programu Inovačních voucherů
12.6.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT aktivně podporuje mezisektorovou spolupráci a zapojuje se do dotačního programu Inovačních voucherů. Nabízí výhodnou spolupráci malým a středním podnikům na vývoji a inovacích produktů či technologií v oblasti výstavby, energetiky, vnitřního prostředí budov či telemedicíny.

Hlavním cílem programu podpory Inovační vouchery je podpora spolupráce a sdílení zkušeností mezi výzkumnými institucemi a soukromou sférou.

Za výrazné finanční podpory státu ČVUT UCEEB nabízí malým a středním podnikům spolupráci formou sdílení poznatků a know-how, poskytování expertních i podpůrných služeb smluvního výzkumu, poradenství a rozvoje komunikace. Součástí nabídky je také vyřízení veškeré administrativy, která se k získání finanční podpory váže.

Nenechte si ujít jedinečnou šanci, jak zvýšit konkurenceschopnost firmy za finanční podpory státu, a zapojte se do programu Inovačních voucherů.