Staňte se hodnotiteli výzkumných projektů TA ČR

Staňte se hodnotiteli výzkumných projektů TA ČR
10.5.2021

Technologická agentura ČR v současné době provádí aktualizaci databáze hodnotitelů a hodnotitelek výzkumných projektů. Shání proto odbornice a odborníky na výzkum, vývoj a inovace napříč všemi obory (zejména z aplikačního, ale i akademického prostředí), kteří mají zkušenost s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi.

Práce hodnotitele přináší řadu výhod. Získáte příležitost k rozšiřování profesních a odborných obzorů a navázání mezioborových kontaktů, budete mít přehled o aktuálních trendech napříč různými oblastmi výzkumu a inovací a budete moci přímo ovlivnit kvalitu českého výzkumu.

Více informací o nabídce a informace, jak se přihlásit, naleznete na následujícím odkazu.