Rethink Architecture: Uhlíkově neutrální města

Rethink Architecture: Uhlíkově neutrální města
12.4.2021

Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s CAMP - Centrem architektury a městského plánování pořádá již druhou přednášku z cyklu o městech, která představí možnosti, jak při návrhu, výstavbě, rekonstrukci a provozu měst snižovat jejich uhlíkovou stopu.

Města svou rozlohou zabírají pouze 2 % zemského povrchu, přesto však mají obrovský dopad na životní prostředí. Světově spotřebovávají 2/3 veškeré energie a jsou zodpovědná za více než 70 % všech emisí CO2.
Jak navrhnout uhlíkově neutrální čtvrť? Jak minimalizovat dopad výstavby a rekonstrukce na životní prostředí? Jak ve městech chytře hospodařit s energiemi?

Akce se uskuteční dne 15. dubna 2021 od 19:00 do 21:00 online na facebooku CAMP nebo na stránce campuj.online.

Seznam přednášejících a registráční formulář najdete na stránkách Rady pro šetrné budovy.