Rethink Architecture: Energy (STREAM)

Rethink Architecture: Energy (STREAM)
14.5.2020

Stavby a jejich provoz způsobují třetinu emisí skleníkových plynů na světě. V EU jsou budovy zodpovědné za 40 % veškeré spotřebované energie, a také legislativa v této oblasti se stále zpřísňuje. V další diskuzi o udržitelné architektuře se bude mluvit o alternativních zdrojích energie v budovách.

Cílem cyklu Rething Architecture je inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů.

Jak přemýšlet o energetické efektivitě domu již od koncepčního návrhu vzhledem k orientaci, hmotovému a dispozičnímu řešení? Jaké obnovitelné zdroje energií lze v budovách využít i v návaznosti na jejich architektonické ztvárnění? To představí odborníci, pro které je energie v jejich projektech cenným zdrojem, s nímž je třeba pečlivě zacházet.

• Ondřej Hofmeister, architekt, Projektil Architekti
• Jiří Cihlář, energetický auditor, CEVRE
• Pavel Podruh, zakladatel projektu, Český soběstačný dům

Kdy: úterý 19. května 2020 v 19:00 až 22:00 (odkaz na facebookovou stránku zde)

Akce se koná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.