Online workshop: Championing sustainable energy in SMEs

Online workshop: Championing sustainable energy in SMEs
17.5.2021

Program Interreg Europe pořádá online webinář, jehož tématem bude, co mohou veřejné orgány udělat pro podporu malých a středních podniků při přechodu na udržitelné zdroje energie.

Malé a střední podniky tvoří 99% podniků v EU a přibližně dvě třetiny zaměstnanosti v soukromém sektoru. Jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí je významný a přechod k udržitelným a nízkouhlíkovým postupům bude zásadní pro dosažení cílů snižování uhlíkových emisí. S jakými překážkami se v přechodu na udržitelné zdroje energie nejčastěji potýkají? A jak jim mohou pomoci orgány veřejné správy?

V rámci workshopu budou představeny příklady dobré praxe tří úspěšných projektů programu Interreg Europe: SMEPlus, SME POWER and RESINDUSTRY.

Workshop se uskuteční dne 24. června 2021 od 14 do 17 hodin (v anglickém jazyce), registrovat se můžete na následujícím odkazu.