Moderní trendy financování technologických firem

Moderní trendy financování technologických firem
16.4.2021

Technologické centrum Akademie věd ČR připravilo webinář s názvem Moderní trendy financování technologických firem, kde představí aktuální výzvy vybraných grantů a finančních nástrojů z národních zdrojů a fondů EU.

V rámci webináře budete seznámeni s novou výzvou pro financování studie proveditelnosti (GAMA), novou podobou a hodnocením grantů EIC z programu Horizontu Evropa a s jejich národními ekvivalenty (TREND). Zazní i zkušenosti z praxe získané z konzultací projektů.

Webinář je určen pro začínající firmy (start-upy), malé a střední podniky v období růstu (scale-upy) a rozvinuté technologické firmy s novými inovativními projekty.

Akce se uskuteční dne 22. dubna 2021 od 10:00 do 11:30, více informací naleznete na stránkách TC AV ČR.