Konference EBRD Green Cities

Konference EBRD Green Cities
4.6.2021

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) pořádá výroční konferenci s názvem EBRD Green Cities Annual Conference 2021: How Cities Can Deliver Climate Action, která se uskuteční online ve dnech 8. – 9. června.

Konference bude probíhat formou panelové diskuze mezi starosty měst z regionů EBRD, úředníky a odborníky ze soukromého sektoru. Hlavními tématy budou chytrá městská řešení a využití obnovitelných zdrojů při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice v městech a regionech. Města mají zásadní význam z hlediska plnění cílů Pařížské dohody a diskuze na toto téma je velmi aktuální i vzhledem k blížící se Konferenci OSN o změně klimatu (tzv. COP26).

EBRD v nedávné době dočasně obnovila investice na území České republiky, kde se má zaměřit primárně na podporu soukromého sektoru. Zároveň však může poskytnout finanční prostředky českým municipalitám skrze program Green Cities, který je určený na podporu udržitelného rozvoje městské infrastruktury.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce a účast na ni je zdarma. Registrovat se můžete zde.

Více informací o akci najdete na webu EBRD.

 

Zdroj: www.mzp.cz