Díky nové síti může ušetřit energie i vaše obec

Díky nové síti může ušetřit energie i vaše obec
18.1.2022

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí obcím, městům a městským částem bezplatné zapojení do první české sítě energetické účinnosti. Jejím smyslem je předávání a sdílení odborných rad a zkušeností s cílem podporovat projekty v oblasti úspor energie, využití inovací a obnovitelných zdrojů.

Projekt Energy Efficiency Network (EEN) – Síť energetické účinnosti je financovaný z programu European Climate Initiative EUKI a je zaváděn podle vzoru z Německa, kde tyto sítě úspěšně fungují už několik let. Jejich cílem je předávání a získávání know-how a zkušeností mezi jejich členy a dalšími zapojenými odborníky, vše v zájmu usnadnění přípravy a realizace smysluplných projektů v oblasti úspor energie, využití OZE a inovací, nejlépe za využití aktuálních dotací. Více o projektu zde.

Do aktivit první (pilotní) sítě energetické účinnosti v ČR by se mělo zapojit 6 až 10 subjektů, zejména obcí a měst, příp. městských částí. Garantem projektu je České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB), které je zároveň manažerem a moderátorem sítě.

První setkání členů se uskuteční již 8. 2. 2022 v 10:00 v budově ČVUT UCEEB v Buštěhradě nebo online.

Další setkání proběhnou po dohodě jednotlivých členů, ale plánují se přibližně 4x ročně. Do konce roku 2022 je účast pro členy sítě zdarma pouze pod podmínkou aktivní účasti.

V případě zájmu co nejdříve potvrďte účast (počet členů v této pilotní síti je omezený) na emailu koordinátora prvního workshopu: office@apes.cz.