Central and Eastern Energy Efficiency Forum 2020

Central and Eastern Energy Efficiency Forum 2020
17.1.2020

V důsledku koronavirové epidemie byl 3. ročník akce zaměřené na budování komunit a vytváření sítí o energetické účinnosti ve střední a východní Evropě - Fórum střední a východní Evropy (C4E Forum) přesunut na 12. - 15. října 2020. Setkání se uskuteční v Poiana Brasov, v klidném a jednom z nejkrásnějších horských středisek v Rumunsku. 

Oproti jiným evropským konferencím v EEB se tato konference zaměřuje na specifika střední a východní Evropy, chce se vyhnout teoretickým výstupům a zaměřit se na konkrétní doporučení použitelná v praxi. Velký prostor dostává také neformální networking.

Ze stránek konference lze citovat:
"Veřejný, soukromý a občanský sektor se příliš často drží sám za sebe a dostatečně si spolu nemluví. Snažíme se do diskuse zapojit všechny: vlády, podniky, nevládní organizace, think-tanky."

"Většina podobných událostí má tendenci být zaměřena na západ. C4E Forum 2018 mělo v důsledku toho více než 75% účastníků z regionu střední a východní Evropy."

"Jednou z charakteristik podpisu C4E fóra je silný důraz na menší paralelní relace a skupinovou práci, protože lidé nám říkají, že pro jejich vytváření sítí nejlépe funguje. V důsledku toho navázali účastníci fóra C4E v průměru 9 nových kontaktů."

Podrobné informace naleznete na stránkách konference. Přihlašovat se můžete do 23. 9. 2020 zde.