Cena Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Cena Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce
13.10.2020

Nominace do třiadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense je otevřena, kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou hlásit do 30. listopadu 2020.

Cenu Wernera von Siemense pořádá společnost Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR. V letošním ročníku bude mezi osm kategorií rozděleno celkem 830 000,- Kč. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost. V případě, že doporučený kandidát zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Soutěžní kategorie jsou následující:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
2. Nejlepší pedagogický pracovník
3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + vedoucí práce)
5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků
v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia)
6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

Více informací a o ceně naleznete na stránkách společnosti Siemens.

 

Zdroj: TAČR