Novinky

Evropská platforma energetické účinnosti E3P spuštěna
6.4.2016

Evropská platforma energetické účinnosti E3P spuštěna

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise spustilo 5.dubna 2016 svou Evropskou platformu energetické účinnosti - E3P. Cílem platformy je umožnit výměnu znalostí a informací o energetické účinnosti a podporovat spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami.

Prodloužení termínu nominací na Roger Léron Award
5.4.2016

Prodloužení termínu nominací na Roger Léron Award

Evropská federace agentur a regionů zaměřených na energetiku a životní prostředí vyzvala začátkem března k zaslání nominací pro cenu Roger Léron Award. Účelem této ceny je ocenit dlouhodobé zacílení na udržitelnou energii na regionální/místní úrovni.

Zúčastnili jsme se konference Evropský habitat v Praze
4.4.2016

Zúčastnili jsme se konference Evropský habitat v Praze

Platforma EEBCZ se zúčastnila regionální konference OSN Evropský habitat v Praze, jejíž tématem bylo Bydlení v životaschopných městech.

Evropská komise vydala prezentace stakeholderů
31.3.2016

Evropská komise vydala prezentace stakeholderů

Oddělení Evropské komise pro energetiku uspořádala konzultace stakeholderů ke směrnicím o energetické účinnosti (EED - 2012/27 / EU) a o energetické náročnosti budov (EPBD - 2010/31 / EU). Cílem této akce bylo projednat výsledky hodnocení obou směrnic, které byly nedávno dokončeny.

Komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace o směrnici energetické účinnosti
31.3.2016

Komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace o směrnici energetické účinnosti

Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise (DG ENER) zveřejnilo výsledky veřejné konzultace ke směrnici 2012/27 / EU o energetické účinnosti (EED). Konzultace  byla zahájena dne 4. listopadu 2015 a skončila dne 26. ledna 2016. Cílem bylo shromáždit názory stakeholderů na revizi EED. Vyhodnocení této směrnice bude přijato během 3. čtvrtletí roku 2016.

 

Průzkum EU "Dopad EPC (Energy Performance Contracts) na veřejné účty"
21.3.2016

Průzkum EU "Dopad EPC (Energy Performance Contracts) na veřejné účty"

Výsledky EU průzkumu o metodickém pokynu Eurostatu "Dopad EPC (Energy Performance Contracts) ukazují, že pravidla Eurostatu týkající se veřejného dluhu a schodku mají negativní dopad na investice do energetické účinnosti ve veřejném sektoru v několika členských státech EU.

Začíná příjem žádostí o dotaci na zateplení bytových domů v Praze
16.3.2016

Začíná příjem žádostí o dotaci na zateplení bytových domů v Praze

V rámci výzvy programu Nová zelená úsporám mohou vlastníci pražských bytových domů ode dneška do roku 2021 podávat žádosti o dotaci na energeticky úsporná opatření. Podporu lze získat na zateplení, výměnu oken, dveří, kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor.

Školní budovy jako ukázkový příklad energeticky úsporných renovací
15.3.2016

Školní budovy jako ukázkový příklad energeticky úsporných renovací

Požadavkem směrnice Recast Energy Performance of Buildings je, aby veřejný sektor, v podobě budov užívaných orgány veřejné moci a budov často navštěvovaných veřejností v každém členském státě, byl příkladem v oblasti energetické náročnosti budov. Nejslibnějšími typy veřejných budov jsou školní budovy. Evropská komise v posledních letech spolufinancovala několik projektů, které se zabývají energeticky úspornou rekonstrucí škol.