Novinky

Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví
2.5.2016

Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví

Stavební odvětví je jedním z nejvíce zasažených finanční a hospodářskou krizí, současně čelí zvýšené konkurenci ze strany mimoevropských provozovatelů i strukturálním problémům v odvětví (nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízká přitažlivost z důvodu pracovních podmínek, omezená schopnost inovace atd.) Evropská komise proto považuje za významné posílení stavebnictví v oblastech, jako je renovace budov a údržba infrastruktury, posílení poptávky a investic pro inteligentní a udržitelný růst, zvýšení energetické účinnosti novostaveb i stávajících budov, odolnost proti změnám klimatu nebo konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství.

BIM (Building Information Modelling)
2.5.2016

BIM (Building Information Modelling)

BIM (Building Information Modelling) neboli informační modelování staveb propojuje přípravu, provádění a provozování stavby do jednoho systému ("BIM model"), který umožní ekonomičtější a efektivnější péči o stavby, snadnější údržbu, kvalifikované a transparentní zadávání a hodnocení veřejných zakázek v oblasti investiční výstavby, splnění požadavků na energetickou náročnost budov, úsporu nákladů zejména ve fázi správy budovy, využití pro systém monitoringu staveb veřejných subjektů a zjednodušení zpracování projektů na mezinárodní úrovni. 

Strategie EU pro vytápění a chlazení
2.5.2016

Strategie EU pro vytápění a chlazení

Evropská komise zveřejnila v únoru 2016 jako součást zimního energetického balíčku sdělení COM(2016) 51 "Strategie EU pro vytápění a chlazení".

Workshop pro energeticky účinné budovy PPP projekty
28.4.2016

Workshop pro energeticky účinné budovy PPP projekty

Evropská komise pořádala 18. - 19. dubna v Bruselu workshop, který prezentoval výsledky výzkumných a inovačních projektů v oblasti energeticky úsporných budov PPP.

Ministr životního prostředí podepsal za ČR Pařížskou klimatickou smlouvu
25.4.2016

Ministr životního prostředí podepsal za ČR Pařížskou klimatickou smlouvu

Podpis klimatické smlouvy odstartoval její ratifikační proces. Aby byla platná celosvětově, musí ji podepsat alespoň 55 států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu odpovědných za alespoň 55 % celkových globálních emisí skleníkových plynů. „Dohoda by měla vstoupit v platnost od roku 2020. V České republice ji musí v rámci ratifikace ještě schválit Parlament a podepsat prezident republiky.“

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
22.4.2016

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo přehled platných právních předpisů stanovujících požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Národní akční plán energetické účinnosti ČR
22.4.2016

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.

Rekonstrukce budov přispívají ke snížení únavy a onemocnění
22.4.2016

Rekonstrukce budov přispívají ke snížení únavy a onemocnění

20. dubna byla zveřejněna zpráva Healthy Homes Barometer 2016, která uvádí, že Evropané žijí v nezdravých domech a častěji trpí nachlazením a únavou, tyto obtíže lze redukovat pomocí renovací budov.