Novinky

Workshop pro energeticky účinné budovy PPP projekty
28.4.2016

Workshop pro energeticky účinné budovy PPP projekty

Evropská komise pořádala 18. - 19. dubna v Bruselu workshop, který prezentoval výsledky výzkumných a inovačních projektů v oblasti energeticky úsporných budov PPP.

Ministr životního prostředí podepsal za ČR Pařížskou klimatickou smlouvu
25.4.2016

Ministr životního prostředí podepsal za ČR Pařížskou klimatickou smlouvu

Podpis klimatické smlouvy odstartoval její ratifikační proces. Aby byla platná celosvětově, musí ji podepsat alespoň 55 států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu odpovědných za alespoň 55 % celkových globálních emisí skleníkových plynů. „Dohoda by měla vstoupit v platnost od roku 2020. V České republice ji musí v rámci ratifikace ještě schválit Parlament a podepsat prezident republiky.“

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
22.4.2016

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo přehled platných právních předpisů stanovujících požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Národní akční plán energetické účinnosti ČR
22.4.2016

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.

Rekonstrukce budov přispívají ke snížení únavy a onemocnění
22.4.2016

Rekonstrukce budov přispívají ke snížení únavy a onemocnění

20. dubna byla zveřejněna zpráva Healthy Homes Barometer 2016, která uvádí, že Evropané žijí v nezdravých domech a častěji trpí nachlazením a únavou, tyto obtíže lze redukovat pomocí renovací budov.

Nová aplikace pro vyhledávání výrobků a technologií pro Novou zelenou úsporám a kotlíkové dotace
20.4.2016

Nová aplikace pro vyhledávání výrobků a technologií pro Novou zelenou úsporám a kotlíkové dotace

Aplikace slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích" Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Horizont 2020 Energetická účinnost - Výzva k podávání projektových návrhů
19.4.2016

Horizont 2020 Energetická účinnost - Výzva k podávání projektových návrhů

Byla vyhlášena řada výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020 pro 2016-17 v oblasti energetické účinnosti.

Platforma na konferenci ISSS
18.4.2016

Platforma na konferenci ISSS

Ve dne 4. – 5. dubna 2016 proběhl v Hradci Králové již 19. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zástupci platformy se účastnili prvního dne konference a jednali s řadou významných dodavatelů na poli inteligentních technologií pro města.