Novinky

Výzva TAČR TREND
22.5.2019

Výzva TAČR TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“.

Evropská komise hledá experty do Horizon Europa
20.5.2019

Evropská komise hledá experty do Horizon Europa

Evropská komise otevřela dne 13.5.2019 výzvu pro výběr expertů do pěti tzv. Mission boards (viz níže) programu Horizont Evropa. Patnáct expertů pro každou skupinu z průmyslové i výzkumné sféry, politiky, koncových uživatelů apod. by mělo napomoci vytvořit náplň a koncept vlastních misí programu.

Green Talents Award - soutěž pro mladé vědce
17.5.2019

Green Talents Award - soutěž pro mladé vědce

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání (BMBF) vyhlašuje již desátý ročník soutěže Green Talents Award pro mladé vědce z celého světa, jejichž výzkum prokazuje silné zaměření na oblast udržitelného rozvoje. Iniciativa má za cíl propojit talentované začínající vědce a podpořit výměnu inovativních „zelených myšlenek“ z různých oblastí výzkumu.

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR
15.5.2019

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo každoroční Zprávu o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR. Zprávu o pokroku předkládají členské státy Evropské komisi každoročně do 30. dubna. Zpráva poskytuje základní údaje pro sledování pokroku při plnění vnitrostátních cílů pro rok 2020: spotřeby energie za rok předcházející uplynulému roku, přehled legislativních opatření, pokrok v renovaci budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 a úspory energie dosažené v rámci povinného systému nebo alternativních opatření dle čl. 7.

Podpora uvedení inovativního produktu na mimoevropský trh
13.5.2019

Podpora uvedení inovativního produktu na mimoevropský trh

Jste malý a střední podnik nebo start-up a chcete uvést svůj inovativní produkt na trh mimo Evropu? V rámci projektu INNOWWIDE můžete získat 60.000 EUR na ověření proveditelnosti Vašeho inovativního řešení ve spolupráci se strategickým inovačním partnerem v dané zemi.

Webinář: Building Operation and User Experience key to Enhanced Building Performance
8.5.2019

Webinář: Building Operation and User Experience key to Enhanced Building Performance

Evropský portál Build up pořádá webinář na téma Správa budovy a zkušenost uživatele jako klíč k lepší výkonnosti budovy.

Vyhlášení veřejné soutěže v programu GAMA 2
6.5.2019

Vyhlášení veřejné soutěže v programu GAMA 2

 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 24. dubna 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, který je zaměřen na podporu komercializace a využití výsledků VaV. Soutěžní lhůta končí 6. června 2019.

Seminář: Úspory v podniku EFEKTivně
3.5.2019

Seminář: Úspory v podniku EFEKTivně

Poradenská společnost Enovation pořádá seminář, na kterém vám přední odborníci představí, jak s využitím dotací ušetřit náklady za energie a zavést energetický management.