Novinky

Výzva Country for the Future
15.11.2019

Výzva Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 13. listopadu 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)
11.11.2019

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům
nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se
zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.

Networking: JIC 120“ Future of Energy
1.11.2019

Networking: JIC 120“ Future of Energy

Jihočeské inovační centrum zve na networkingovou akci JIC 120“ Future of Energy, která se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 9.30 hod v budově JIC INMEC v Brně. Cílem akce je inspirovat a propojit zajímavé technologie a nápady s firmami z energetiky, které je v budoucnu mohou využít, a tím rozjet zajímavý byznys pro všechny.

Green Walk - Green Talk: Praga Studios
30.10.2019

Green Walk - Green Talk: Praga Studios

Česká rada pro šetrné budovy zve na Green Walk - Green Talk v budově Praga Studios, která cílí na certifikaci LEED Platinum a na certifikaci zdravého vnitřního prostředí WELL Gold, jako druhá budova v ČR.

Seminář: BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci
28.10.2019

Seminář: BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci

Česká rada pro šetrné budovy zve na seminář BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci. Detailněji se zaměří na nastavení takových standardů BIM, které budou mít velkou přidanou informační hodnotu a budou dostatečně praktické pro užívání v různých fázích projektu. Standardizace údajů je klíčová pro efektivní možnosti předávání modelu mezi jednotlivými účastníky v jednotlivých fázích projektu.

Den TAČR 2019
25.10.2019

Den TAČR 2019

Technologická agentura ČR zve na letošní ročník Dne TA ČR, který se uskuteční 14. listopadu 2019 v prostorách Národního muzea.

Debata "Chytré budovy - domy nabité energií"
23.10.2019

Debata "Chytré budovy - domy nabité energií"

Kulatý stůl pořádaný Svazem moderní energetiky otevře debatu o propojení automatizovaných systémů budov, energetické efektivitě domů a využití místní energie včetně akumulace.

13. konference SET-plan
21.10.2019

13. konference SET-plan

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2019 se v Helsinkách koná 13. konference SET Planu. Letos se konference zaměří na výzkum a inovace v energetickém sektoru s cílem posílit vedoucí postavení Evropy v průmyslu.