Novinky

Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – webová stránka spuštěna
22.9.2014

Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – webová stránka spuštěna

ZEBRA2020 se zaměřuje na sledování přechodu trhu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero-Energy Buildings - nZEBs). Cílem projektu je rozvinout doporučení a strategie pro stavební průmysl a policy makery a urychlit uvádění nZEBs na trh.

Aktualizovaná pozice ČR k novým klimaticko-energetickým cílům EU
19.9.2014

Aktualizovaná pozice ČR k novým klimaticko-energetickým cílům EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a s ostatními rezorty připravilo materiál "Pozice ČR k jednáním o klimaticko-energetickém rámci EU do roku 2030", který Výbor pro EU na vládní úrovni schválil 10. září 2014. Došlo tak k aktualizaci původní pozice z jara 2014. Česká republika původně podporovala stanovení jediného cíle — snižování emisí skleníkových plynů. Cíle pro energetickou účinnost a podíl obnovitelných zdrojů, ač nezávazné, odmítala s odkazem na nejasné ekonomické dopady takto nastavených cílů a zároveň poukazovala na jejich možnou kanibalizaci. S takto formulovaným názorem zůstala ČR téměř osamocena. Aktualizace pozice ČR přináší posun více evropským směrem.

Švýcarsko je nově částečně přidruženo k Horizontu 2020
19.9.2014

Švýcarsko je nově částečně přidruženo k Horizontu 2020

Od pondělí 15. září 2014 je Švýcarsko považováno za asociovanou zemi k některým částem programu Horizont 2020. Oznámení bylo učiněno na základě dohody o částečném přidružení Švýcarské federace k H2020, které bylo dosaženo v létě tohoto roku. Podpis dohody se očekává začátkem prosince 2014 po skončení příslušných procedur na obou stranách.

Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting
18.9.2014

Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting

Kodex, který má zaručit větši transparentnost trhu  v oblasti energy performance contracting, publikoval projekt Transparense podporovaný Evropskou komisí, iniciativou Intelligent Energy Europe (IEE).

 

 

ČR je pro německé investory druhou nejatraktivnější zemí v regionu střední a východní Evropy
18.9.2014

ČR je pro německé investory druhou nejatraktivnější zemí v regionu střední a východní Evropy

Česko-německá obchodní a průmyslová komora zvěřejnila výsledky studie Hodnocení kvality investičního prostředí v zemích střední a východní Evropy 2014. 
Společného průzkumu ČNOPK a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor se zúčastnilo téměř 1 500 zahraničních investorů působících v zemích střední a východní Evropy. Stejně jako v loňském roce zůstalo Česko v žebříčku atraktivity investičních lokalit v těsném závěsu za Polskem.

Východoevropské státy a významní průmysloví znečišťovatelé mohou získat desítky mld. eur - pro naplnění energeticko-klimatických cílů 2030
17.9.2014

Východoevropské státy a významní průmysloví znečišťovatelé mohou získat desítky mld. eur - pro naplnění energeticko-klimatických cílů 2030

Významní průmysloví znečištovatelé a chudší východoevropské členské státy EU by mohly v příštích letech dostat desítky miliard eur dodatečných finančních prostředků. Současně diskutovaný návrh EU má napomoci splnit cíle do roku  2030 v oblasti energetiky a klimatických cílů. 

Zúčastněte se s námi konzultace WHICH MATERIALS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION?
10.9.2014

Zúčastněte se s námi konzultace WHICH MATERIALS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION?

Můžete se významně podílet na určování výzkumných témat podporovaných Evropskou komisí. Vaše odpovědi sbíráme do 25. září 2014.

Záměrem této konzultace je získat zpětnou vazbu k připravované roadmap pro výzkum a inovace v oblasti materiálů pro udržitelnou výstavbu. Cílem roadmap je identifikovat výzkumné a inovační požadavky na nové moderní materiály, které vyhoví výzvám a nové legislativě pro udržitelnou a konkurenceschopnou výstavbu, a navrhnout řešení k překonání překážek využití výsledků výzkumu ve stavebním průmyslu.
 

Zpráva EEB-CZ ze semináře Energy Projects 2014-2020: Financing Energy Efficiency and Renewables in the Current Programming Period
9.9.2014

Zpráva EEB-CZ ze semináře Energy Projects 2014-2020: Financing Energy Efficiency and Renewables in the Current Programming Period

EEB-CZ navštěvuje důležité akce v oblasti energeticky efektivní výstavby. Vybíráme pro Vás jak ty zaměřené na odborná a věděcká témata, tak akce zaměřené na evropskou politiku v oblasti energetické efektivity.
Tentokrát jsme se zúčastnili semináře pořádaného European Academy for Taxes, Economics and Law v Berlíně ve dnech 28.-29.8.2014.