Novinky

Spolupracujeme s MPO - zastupujeme ČR v High Level Forum on Sustainable Construction při Evropské komisi
30.10.2014

Spolupracujeme s MPO - zastupujeme ČR v High Level Forum on Sustainable Construction při Evropské komisi

Dne 22. října 2014 proběhlo pod taktovkou Evropské komise setkání pracovní skupiny TG1 – Stimulating investment in building renovation, infrastructure and innovation v rámci High Level Forum on Sustainable Construction při DG Enterprise. Nominovaní zástupci členských států EU diskutovali strategii pro udržitelnou konkurenceschopnost stavebního průmyslu a jeho podnikatelských aktivit. Za Českou republiku byli ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu nominováni také 2 zástupci Platformy EEB-CZ. 

EEB-CZ na setkání zástupců technologických platforem
20.10.2014

EEB-CZ na setkání zástupců technologických platforem

Dne 19.9.2014 jsme se zúčastnili pracovního setkání zástupců národních technologických platforem. Cílem naší účasti bylo získat kontakty na obdobné platformy s výhledem na možnou budoucí spolupráci. Byli jsme seznámeni s memorandem technologických platforem, jehož hlavním cílem je mimo jiné společný postup při prosazování národních priorit do strategických dokumentů a možnost ovlivnit výzvy českých dotačních programů, a to včetně relevantních operačních programů (OP PIK, OP VVV). K memorandu plánujeme v nejbližší době přistoupit. Setkání se kromě zástupců jednotlivých platforem a Technologické centra AV ČR účastnili také zástupci jednotlivých ministerstev, kteří představili, jaké možnosti pro platformy budou nabízet nové dotační programy. Podařilo se nám také navázat spolupráci se zástupci MPO.

Připravované změny v zákoně o veřejných zakázkách
16.10.2014

Připravované změny v zákoně o veřejných zakázkách

Na semináři BEFFA k financování stavebních projektů byly představeny hlavní změny v zákoně o veřejných zakázkách. Jedná se jednak o změny účinné od 1.1.2015 (opravy novely z roku 2012), ale také o změny související s transpozicí evropské směrnice (termín pro transpozici je duben 2016). Vybíráme pro Vás hlavní změny, které se dotknou oblasti energeticky efektivní výstavby.

Prezentovali jsme na semináři BEFFA o financování stavebních projektů
16.10.2014

Prezentovali jsme na semináři BEFFA o financování stavebních projektů

Ve dnech 1.-2.10. jsme se zúčastnili Semináře o financování stavebních projektů organizovaného naším partnerem BEFFA v BrněOstravě, Praze a Plzni.  Vojtěch Nosek zde představil dotační příležitosti pro oblast energeticky efektivní výstavby v programovém období 2014-2020.

 

 

14.10.2014

Prezentace a podklady ze Sustainable Energy Week

Nedávno jsme pro Vás zpracovali zprávu ze  EU Sustainable Energy Week (EUSEW), konaného 23.-27.6.2014. Nyní přinášíme doplňující podklady, podrobnou zprávu REHVA s odkazy na prezentace z akce. 

 Více informací a materiály naleznete ZDE.

EUSEW  je iniciativou založenou Evropskou komisí v roce 2006,  koordinovanou Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) v úzké spolupráci s Generální ředitelstvím pro energetiku. Během týdne udržitelné energie jsou prezentovány příklady aktivit věnujících se energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům energie. Jedná se o největší akci svého druhu, která poskytuje celkový přehled o dění a trendech v této oblasti v Evropě. Akce umožňuje šíření osvědčených postupů, vzájemnou inspiraci novými myšlenkami  a budování partnerství v této oblasti. 
 

Zpráva EEB-CZ z debaty Cíle energetické účinnosti
9.10.2014

Zpráva EEB-CZ z debaty Cíle energetické účinnosti

V červnu tohoto roku uplynul termín, do kterého měla být všemi členskými státy EU transponovaná
směrnice o energetické účinnosti z roku 2012. Ta má podnítit zvyšování energetické účinnosti směrem k
cíli 20 % do roku 2020. Sdělení Evropské komise, které bylo vydáno na konci července 2014, nicméně
ukazuje, že zvýšení energetické účinnosti o 20 % bude obtížné do roku 2020 zcela splnit a očekávané
snížení by se mělo pohybovat okolo 18 - 19 %. Na začátku roku navíc Evropská komise vypracovala návrh klimaticko-energetického rámce EU do roku 2030, jehož poslední znění navrhuje cíl 30 % energetických úspor. O finální podobě rámce a závazných cílech bude rozhodovat Evropská rada ve dnech 23. a 24. října 2014.

Debata se věnovala tomu, jaký vliv měla opatření související s energetickou účinností na ekonomiku ČR a EU a jaké by měly být cíle pro rok 2030.

Zpráva z konference INNOVA 2014
3.10.2014

Zpráva z konference INNOVA 2014

Potenciál pro smluvní výzkum v Plzeňském kraji, potenciál pro spolupráci s německými subjekty, zkušenosti a problémy v oblasti transferu technologií, odpočet výzkumu a vývoje z daní či nové dotační příležitosti pro firmy – tyto témata vévodila programu konference INNOVA 2014.
Na půdě nového výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity v Plzni diskutovalo téměř 60 expertů z oblasti hospodářství i vědy o přeshraničních možnostech spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Platforma EEB-CZ byla mezi nimi. Přinášíme Vám ty nejzajímavější postřehy z konference.

Výstupy projektu Cohereno mapující renovace domů s téměr nulovou spotřebou energie
22.9.2014

Výstupy projektu Cohereno mapující renovace domů s téměr nulovou spotřebou energie

Ačkoli technologická řešení pro renovaci budov  na budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou dostupné, stále chybí modely spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. Projekt se snaží ukázat jak mohou být eliminovány bariéry efektivní spolupráce.