Novinky

Náměty a témata z position paperu EEB-CZ reflektována v pracovním programu FET 2016-2017
11.12.2014

Náměty a témata z position paperu EEB-CZ reflektována v pracovním programu FET 2016-2017

Na jaře 2014 Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k oblasti FET Proactive v programu Horizont 2020 na období 2016-2017. Platforma EEB-CZ k tématu formulovala poziční dokument (více ZDE) na základě odpovědí sesbíraných od českých stakeholderů. Evropská Komise nyní zvěřejnila vyhodnocení konzultace a základní strukturu připravovaného pracovního programu pro FET Proactive. Mezi podporovanými tématy se nově objevují například "nové technologie v oblasti nakládání s energiemi", což bylo jedno z hlavních doporučení pozičního dokumentu zpracovaného EEB-CZ. 

Veřejná konzultace Evropské Komise - Energeticky aktivní budovy
2.12.2014

Veřejná konzultace Evropské Komise - Energeticky aktivní budovy

Téměř 40 % veškeré spotřeby energie v EU pohlcují budovy. V souladu se směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD), jsou nízkoenergetické, pasivní, ale i aktivní budovy budoucností tohoto sektoru, jakožto také klíčem pro plnění národních energetických a klimatických cílů. Evropská komise se snaží nalézt nástroje na posílení trhu s energeticky aktivními budovami a potřebuje Vaše odborné znalosti a zkušenosti.

Známe vítěze Building Efficiency Awards 2014
1.12.2014

Známe vítěze Building Efficiency Awards 2014

Druhý ročník Building Efficiency Awards (BEFFA 2014)  vyvrcholil během slavnostního večera ve čtvrtek 27.11.2014. Z 230 přihlášených staveb z ČR a SR vybírala letos odborná porota nejlepší projekty v sedmi kategoriích. EEB-CZ se podílela na soutěži jako metodický partner.

Slavnostní vyhlášení Building Efficiency Awards 2014 už tento čtvrtek
25.11.2014

Slavnostní vyhlášení Building Efficiency Awards 2014 už tento čtvrtek

Druhý ročník Building Efficiency Awards (BEFFA 2014) vrcholí. Z 230 přihlášených staveb z ČR a SR vybírala letos odborná porota nejlepší projekty v sedmi kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni během slavnostního večera ve čtvrtek 27.11.2014. Bude vyhlášen i vítěz speciální kategorie Multikomfortní dům, kterou garantuje skupina Saint-Gobain. O výsledcích soutěže BEFFA, našeho strategického partnera, Vás budeme informovat.

Tato česko-slovenská soutěž architektonicky, konstrukčně a energeticky výjimečných staveb, je prestižní odbornou akcí konanou pod záštitou Vysokého učení technického v Brně a dalších univerzit (ČVUT, STU Bratislava, TU Liberec, TU Zvolen). Soutěž samotná je doprovázená sérií odborných seminářů a konferencí a slouží jako platforma pro odbornou diskuzi trendů v oblasti energeticky efektivní výstavby.

První zkušenosti s programem Horizon 2020 – větší prostor pro kreativitu, náročnější vyjednávání s partnery
21.11.2014

První zkušenosti s programem Horizon 2020 – větší prostor pro kreativitu, náročnější vyjednávání s partnery

Program Horizon 2020 ve srovnání s jeho předchůdcem (7. Rámcovým programem) přináší řadu změn. Širší tematické vymezení výzev zvyšující možnosti žadatelů účastnit se výzev a poskytující prostor pro kreativitu, na druhou stranu náročnější vyjednávání s projektovými partnery při tvorbě projektového návrhu; vyšší účast malých a středních podniků a zástupců sektoru průmyslu obecně díky důrazu na interdisciplinaritu a inovace;  indikativní rozpočet projektu jako matoucí informace; vágní formulace výzev; nepřehlednost při jejich vyhledávání, absence finanční příručky či nedostatečné zdůvodnění hodnocení projektů - to jsou první zkušenosti prvních žadatelů v programu Horizon 2020 - které byly prezentovány na semináři ERA in Action v Bruselu.

Indikativní harmonogram seminářů EEB-CZ na rok 2015
20.11.2014

Indikativní harmonogram seminářů EEB-CZ na rok 2015

Vypsali jsme témata školení na rok 2015. K dispozici dáváme také kompletní seznam všech 12 seminářů (viz níže), které pro Vás připravujeme v rámci série specializovaných seminářů zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností v oblasti energeticky efektivní výstavby.

Podle požadavků cílových skupin lze realizovat kterýkoliv z 12 níže uvedených seminářů. Pro rok 2015 jsme předběžně vybrali 5 z nich s očekávanou nejvyšší poptávkou. Místa realizace, konkrétní témata a přesná data upřesníme v průběhu prosince 2014.

Hledáme zájemce o spolupráci s ECHAlliance, mezinárodní platformou pro spolupráci v oblasti Connected Health a asistovaného bydlení
20.11.2014

Hledáme zájemce o spolupráci s ECHAlliance, mezinárodní platformou pro spolupráci v oblasti Connected Health a asistovaného bydlení

Hledáme firmy či výzkumné organizace se zájmem o spolupráci s ECHAlliance, mezinárodní platformou pro spolupráci v oblasti Connected Health a asistovaného bydlení. Prostřednictvím Univerzitního centra pro energeticky efektivní výstavbu (UCEEB) jednáme o rozšíření aktivit ECHAlliance na Českou republiku.V březnu 2015 plánujeme setkání firem a dalších organizací se zástupci ECHAlliance. 

EPISCOPE publikoval typologie obytných budov v 16 zemích EU
31.10.2014

EPISCOPE publikoval typologie obytných budov v 16 zemích EU

V rámci projektu EPISCOPE byla vytvořena typologie obytných budov v 16 zemích EU. Česká republika je jednou z nich. Webová stránka obsahuje přehled národních typologií budov ("Building Type Matrix"), typologické brožury (klasifikace národních fondů budov, účinky renovačních opatření, statistická data aj.)