Novinky

Pasivní domy Speciál 2015 - tištěná ročenka zdarma
22.1.2015

Pasivní domy Speciál 2015 - tištěná ročenka zdarma

Pasivní domy 2015 – tištěná speciální ročenka časopisu Dřevo&Stavby ZDARMA

Výbor regionů a politické nástroje k podpoře udržitelného bydlení
21.1.2015

Výbor regionů a politické nástroje k podpoře udržitelného bydlení

Zpravodaj skupiny pro učinné nakládání s energiemi ve stavebnictví (pan Csaba Borboly) vyjádřil nespokojenost s tím, že Evropská komise přehlíží roli lokálních a regionálních správ, a to zejména v ohledu k investicím do veřejných budov, veřejného bydlení a rozvodných sítí. Dále podle něj Komise nedostatečně zdůrazňuje používání obnovitelných zdrojů energie.

SBToolCZ - národní nástroj pro certifikaci budov
21.1.2015

SBToolCZ - národní nástroj pro certifikaci budov

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ lze použít pro certifikaci bytových domů, rodinných domů a administrativních budov, v případě jiné typologie lze užít možnosti pilotní certifikace. Na vývoji metodiky se podílí tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE).

ENEA International Fellowship Programme 2015
15.1.2015

ENEA International Fellowship Programme 2015

Výzva k podávání přihlášek na rok 2015. Termín: 13. března 2015. Program ENEA International Fellowhip se snaží pomáhat vědcům zvyšovat jejich profesní kvalifikaci, dosáhnout větší nezávislosti a pomoci jim prosadit se v Evropském výzkumném prostoru.

Učící se budovy pomáhají snižovat energetickou náročnost
13.1.2015

Učící se budovy pomáhají snižovat energetickou náročnost

Společnost Rudin Management Company vyvinula ve spolupráci s Kolumbijskou univerzitou učící se systém řízení budov, který umožňuje manažerům budov nejen sledovat aktuální data energetické spotřeby, ale také tato data efektivně využívat pro optimalizaci provozu. 

Čtyři česká města založila Asociaci energetických manažerů měst a obcí
13.1.2015

Čtyři česká města založila Asociaci energetických manažerů měst a obcí

Při příležitosti ekonomické konference „Energie (pro)města 21. století“ organizovanou pod záštitou Covenant of Mayors došlo v říjnu 2014 k založení Asociace energetických manažerů měst a obcí. Zakládajícími členy jsou města Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice a městská část Brno – Nový Lískovec.

Horizon 2020 SME Instrument: 6 tipů pro financování vaší žádosti
12.1.2015

Horizon 2020 SME Instrument: 6 tipů pro financování vaší žádosti

SME Instrument (nástroj pro podporu MSP) je jednou z nejzajímavějších možností financování pro malé a střední podniky v programu Horizont 2020. Tomu však také odpovídá počet odeslaných žádostí a vybrané tak mohou být pouze ty nejlepší projekty. Termín pro předkládání dalších žádostí je již 18.3.2015. Pokud chcete být úspěšní, věnujte při přípravě žádosti pozornost několika doporučením Evropské Komise.

Nové znalostní a inovační společenství InnoLife
6.1.2015

Nové znalostní a inovační společenství InnoLife

Evropský inovační a technologický institut (EIT) podpořil vznik nového znalostního a inovačního společenství InnoLife. Jedná se o konsorcium více než 50 partnerů (a 90 přidružených organizací) z řad univerzit, výzkumných ogranizací a soukromých firem. Hlavním cílem je podpora rozvoje podnikání a vznik inovací pro zdravé bydlení a aktivní stárnutí.