Nákup energie v organizacích veřejné správy

Nákup energie v organizacích veřejné správy

Společnost B.I.D. Services Vás zve na seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií - to vše může přinést nemalou finanční úsporu.

Seminář bude zaměřen hlavně na sdílení zkušeností. Dopoledne jsou na programu prezentace odborníků, odpoledne následuje diskuse formou speed datingu - účastníci budou mít v menších skupinách možnost s přednášejícími i mezi sebou podrobněji probrat vše, co je zajímá.

Dopolední program je také možné sledovat online.

Více informací a registrační formulář naleznete na stránkách společnosti B.I.D. Services.

14.10.2020

Hotel International Praha
Koulova 1501/15, 160 45 Praha 6