UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je multioborový vysokoškolský ústav, který je špičkově vybaveným zázemím pro vědce a studenty ze čtyř fakult ČVUT (stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství). Vyrostlo díky podpoře ČR a Evropy v buštěhradské průmyslové zóně Dříň - v areálu bývalé Poldovky.

Centrum se zabývá energeticky úspornými budovami se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Díky fundovanému, nezávislému a komplexnímu pohledu má UCEEB potenciál promluvit do budoucnosti stavění a bydlení v Čechách.