SEVEn

SEVEn

SEVEn působí na českém trhu již od roku 1990, kdy byla založena jako nezisková konzultační společnost. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech. Konsorcium společností SEVEn je složeno ze společností: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a SEVEn Energy s.r.o.

Společnost SEVEn Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. je zaměřena na poskytování konzultačních a poradenských služeb a projektů v oblasti osvěty šetrného nakládání s energií a rozšiřování informací z oblasti technologie, ekonomiky a užití energie a jejího vlivu na životní prostředí.

Společnost SEVEn Energy s.r.o. se zabývá projekty směřujícími k realizaci energeticky úsporných projektů, mezi její hlavní aktivity patří zpracovávání energetických auditů, studií proveditelnosti, inženýrská činnost atd.